بیست و دومین نمایشگاه برق تهران

حضور صنایع مس کاوه در بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق تهران

بیست و دومین نمایشگاه برق تهران

 

از شما جهت بازدید از غرفه "صنایع مس کاوه" سالن ۳۸ شماره ۶۵۰ در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران دعوت به عمل می‌آید.